HS编码查询

010632有关的HS编码:

商品编码 商品名称 计算单位 出口退税率(%) 监管条件 检验检疫 更多信息
0106321000[过期] 改良种用鹦形目的鸟 千克/只 9% A,B,F,E P,Q 详情
0106321010 改良种用濒危鹦形目的鸟 千克/只 0% A,B,F,E P,Q 详情
0106321020[过期] 改良种用鸡尾鹦鹉 千克/只 5% A,B P,Q 详情
0106321090 改良种用非濒危鹦形目的鸟 千克/只 9% A,B P,Q 详情
0106329000[过期] 非改良种用鹦形目的鸟 千克/只 9% A,B,F,E P,Q 详情
0106329010 非改良种用濒危鹦形目的鸟 千克/只 0% A,B,F,E P,Q 详情
0106329020[过期] 非改良种用鸡尾鹦鹉 千克/只 5% A,B P,Q 详情
0106329090 非改良种用非濒危鹦形目的鸟 千克/只 9% A,B P,Q 详情