HS编码查询

0204有关的HS编码:

商品编码 商品名称 计算单位 出口退税率(%) 监管条件 检验检疫 更多信息
0204100000 鲜或冷藏的整头及半头羔羊肉 千克 9% 7,A,B R,S,P,Q 详情
0204210000 鲜或冷藏的整头及半头绵羊肉 千克 9% 7,A,B R,P,Q 详情
0204220000 鲜或冷藏的带骨绵羊肉 千克 9% 7,A,B R,S,P,Q 详情
0204230000 鲜或冷藏的去骨绵羊肉 千克 9% 7,A,B R,S,P,Q 详情
0204300000 冻藏的整头及半头羔羊肉 千克 9% 7,A,B R,S,P,Q 详情
0204410000 冻藏的整头及半头绵羊肉 千克 9% 7,A,B R,S,P,Q 详情
0204420000 冻藏的其他带骨绵羊肉 千克 9% 7,A,B R,S,P,Q 详情
0204430000 冻藏的其他去骨绵羊肉 千克 9% 7,A,B R,S,P,Q 详情
0204500000 鲜或冷藏、冻藏的山羊肉 千克 9% 7,A,B R,S,P,Q 详情