HS编码查询

030616有关的HS编码:

商品编码 商品名称 计算单位 出口退税率(%) 监管条件 检验检疫 更多信息
0306162900[过期] 其他冻冷水对虾 千克 9% A,B R,S,P,Q 详情
0306162100[过期] 冻冷水对虾仁 千克 9% A,B R,S,P,Q 详情
0306161900[过期] 其他冻冷水小虾 千克 9% A,B R,S,P,Q 详情
0306161290[过期] 详情
0306161210[过期] 详情
0306161200[过期] 冻北方长额虾 千克 9/13% A,B R,S,P,Q 详情
0306161100[过期] 冻冷水小虾虾仁 千克 9% A,B R,S,P,Q 详情