HS编码查询

03072有关的HS编码:

商品编码 商品名称 计算单位 出口退税率(%) 监管条件 检验检疫 更多信息
0307290090[过期] 其他干、盐腌或盐渍的扇贝 千克 9% A,B R,S,P,Q 详情
0307290010[过期] 其他干、盐腌或盐渍的大珠母贝 千克 9% A,B,E R,S,P,Q 详情
0307220090[过期] 其他冻的扇贝 千克 9% A,B R,S,P,Q 详情
0307220010[过期] 冻的大珠母贝 千克 9% A,B,E R,S,P,Q 详情
0307219090[过期] 其他活、鲜、冷扇贝 千克 9% A,B R,S,P,Q 详情
0307219010[过期] 其他活、鲜、冷大珠母贝 千克 9% A,B,E R,S,P,Q 详情
0307211090[过期] 其他扇贝种苗 千克 9% A,B P,Q 详情
0307211010[过期] 大珠母贝种苗 千克 9% A,B,E P,Q 详情