HS编码查询

03078有关的HS编码:

商品编码 商品名称 计算单位 出口退税率(%) 监管条件 检验检疫 更多信息
0307890000[过期] 其他冻、干、盐腌或盐渍的鲍鱼(鲍属) / 详情
0307880000 干、盐腌或盐渍的凤螺 千克 9/13% A,B R,S,P,Q 详情
0307870000 干、盐腌或盐渍的鲍鱼 千克 9% A,B R,S,P,Q 详情
0307840000 冻的凤螺 千克 9% A,B R,S,P,Q 详情
0307830000 冻的鲍鱼 千克 9% A,B R,S,P,Q 详情
0307829000 活、鲜或冷的其他凤螺 千克 9% A,B R,S,P,Q 详情
0307821000 凤螺种苗 千克 9% A,B P,Q 详情
0307819000 活、鲜、冷的鲍鱼 千克 9% A,B R,S,P,Q 详情
0307811000 鲍鱼种苗 千克 9% A,B P,Q 详情