HS编码查询

0510有关的HS编码:

商品编码 商品名称 计算单位 出口退税率(%) 监管条件 检验检疫 更多信息
0510001010 牛黄 千克 9% 8,A P,Q 详情
0510001020 猴枣 千克 9% Q,A,F,E,B P,Q 详情
0510001090 其他黄药 千克 9% A,F,E,B P,Q 详情
0510002000[过期] 龙涎香、海狸香、灵猫香 千克 5% A,F,E,B P,Q 详情
0510002010 海狸香、灵猫香 千克 9% A,F,E,B P,Q 详情
0510002020 龙涎香 千克 9% A,B P,Q 详情
0510003000[过期] 麝香 千克 0% 8,A,F P,Q 详情
0510003010 天然麝香 千克 0% 8,A,E,F P,Q 详情
0510003090 其他麝香 千克 0% 8,A P,Q 详情
0510004000 斑蝥 千克 9% Q,A,B P,Q 详情
0510009010 其他濒危野生动物胆汁及其他产品 千克 0% A,F,E,B P,Q 详情
0510009090 胆汁,配药用腺体及其他动物产品 千克 9% A,B P,Q 详情