HS编码查询

06023010有关的HS编码:

商品编码 商品名称 计算单位 出口退税率(%) 监管条件 检验检疫 更多信息
0602301000[过期] 种用杜鹃 株/千克 9% A,B P,Q 详情
0602301010 种用濒危野生杜鹃 株/千克 0% A,B,E P,Q 详情
0602301090 种用其他杜鹃 株/千克 9% A,B P,Q 详情