HS编码查询

1102901有关的HS编码:

商品编码 商品名称 计算单位 出口退税率(%) 监管条件 检验检疫 更多信息
1102901101[过期] 籼米大米细粉(配额内) 千克 0% 4,A,B,t,x,y R,S,P,Q 详情
1102901190[过期] 籼米大米细粉(配额外) 千克 0% 4,A,B,x,y R,S,P,Q 详情
1102901901[过期] 其他大米细粉(配额内) 千克 0% 4,A,B,t,x,y R,S,P,Q 详情
1102901990[过期] 其他大米细粉(配额外) 千克 0% 4,A,B,x,y R,S,P,Q 详情