HS编码查询

12114000有关的HS编码:

商品编码 商品名称 计算单位 出口退税率(%) 监管条件 检验检疫 更多信息
1211400010 药用罂粟秆 千克 9% A,B P,Q 详情
1211400020 做香料用罂粟秆 千克 9% A,B P,Q 详情
1211400090 杀虫杀菌用罂粟秆 千克 9% A,B P,Q 详情