HS编码查询

1401有关的HS编码:

商品编码 商品名称 计算单位 出口退税率(%) 监管条件 检验检疫 更多信息
1401100000 千克 9% A,B P,Q 详情
1401100010[过期] 酸竹 千克 9% A,B,E P,Q 详情
1401100090[过期] 其他竹 千克 9% A,B P,Q 详情
1401200010 濒危藤 千克 0% A,B,F,E P,Q 详情
1401200090 其他藤 千克 9% A,B P,Q 详情
1401901000 谷类植物的茎秆 千克 9% A,B P,Q 详情
1401902000 芦苇 千克 9% A,B P,Q 详情
1401903100 蔺草 千克 9% A,B,4,x,y P,Q 详情
1401903900 其他灯芯草属植物材料 千克 9% A,B P,Q 详情
1401909000 未列名主要用作编结用的植物材料 千克 9% A,B P,Q 详情