HS编码查询

1701有关的HS编码:

商品编码 商品名称 计算单位 出口退税率(%) 监管条件 检验检疫 更多信息
1701110001[过期] 未加香料或着色剂的甘蔗原糖(按重量计干燥状态的糖含量低于旋光读数99.5度(配额内)) 详情
1701110090[过期] 未加香料或着色剂的甘蔗原糖(按重量计干燥状态的糖含量低于旋光读数99.5度(配额外)) 详情
1701120001 未加香料或着色剂的甜菜原糖 千克 13% A,B,t M,R,S,P,Q 详情
1701120090 未加香料或着色剂的甜菜原糖 千克 13% 7,A,B M,R,S,P,Q 详情
1701130001 未加香料或着色剂的本章子目注释二所述的甘蔗原糖 千克 13% A,B,t M,R,S,P,Q 详情
1701130090 未加香料或着色剂的本章子目注释二所述的甘蔗原糖 千克 13% 7,A,B M,R,S,P,Q 详情
1701140001 未加香料或着色剂其他甘蔗原糖 千克 13% A,B,t M,R,S,P,Q 详情
1701140090 未加香料或着色剂其他甘蔗原糖 千克 13% 7,A,B M,R,S,P,Q 详情
1701910001 加有香料或着色剂的糖 千克 13% A,B,t R,S 详情
1701910090 加有香料或着色剂的糖 千克 13% 7,A,B R,S 详情
1701991010 砂糖 千克 13% A,B,t M,R,S 详情
1701991090 砂糖 千克 13% 7,A,B M,R,S 详情
1701992001 绵白糖 千克 13% B,A,t R,S 详情
1701992090 绵白糖 千克 13% 7,A,B R,S 详情
1701999001 其他精制糖 千克 13% A,B,t R,S 详情
1701999090 其他精制糖 千克 13% 7,A,B R,S 详情