HS编码查询

2102有关的HS编码:

商品编码 商品名称 计算单位 出口退税率(%) 监管条件 检验检疫 更多信息
2102100000 活性酵母 千克 13% A,B R,S,P,Q 详情
2102200000 非活性酵母,已死单细胞微生物 千克 13% A,B R,S,P,Q 详情
2102300000 发酵粉 千克 13% A,B R,S,P,Q 详情