HS编码查询

2103有关的HS编码:

商品编码 商品名称 计算单位 出口退税率(%) 监管条件 检验检疫 更多信息
2103100000 酱油 千克 13% A,B R,S 详情
2103200000 番茄沙司及其他番茄调味汁 千克 13% A,B R,S 详情
2103300000 芥子粉及其调味品 千克 13% A,B R,S,P,Q 详情
2103901000 味精 千克 13% A,B R,S 详情
2103902000 别特酒 千克 13% A,B R,S 详情
2103909000 其他调味品 千克 9%/13% A,B R,S 详情