HS编码查询

26有关的HS编码:

商品编码 商品名称 计算单位 出口退税率(%) 监管条件 检验检疫 更多信息
2601111000 未烧结铁矿砂及其精矿 千克 0% 7,A M 详情
2601112000 未烧结铁矿砂及其精矿 千克 0% 7,A M 详情
2601119000 平均粒度大于6.3mm的未烧结铁矿砂及其精矿 千克 0% 7,A M 详情
2601120000 已烧结铁矿砂及其精矿 千克 0% 7,A M 详情
2601200000 焙烧黄铁矿 千克 0% 7,A M 详情
2602000000 锰矿砂及其精矿 千克 0% A M 详情
2603000010 铜矿砂及其精矿 千克 0% 7,A M 详情
2603000090 铜矿砂及其精矿 千克 0% 7,A M 详情
2604000001 镍矿砂及其精矿 千克 0% 详情
2604000090 镍矿砂及其精矿 千克 0% 详情
2605000001 钴矿砂及其精矿 千克 0% 详情
2605000090 钴矿砂及其精矿 千克 0% 详情
2606000000 铝矿砂及其精矿 千克 0% 4,x,y 详情
2607000001 铅矿砂及其精矿 千克 0% A M 详情
2607000090 铅矿砂及其精矿 千克 0% A M 详情
2608000001 灰色饲料氧化锌 千克 0% A M 详情
2608000090 其他锌矿砂及其精矿 千克 0% A M 详情
2609000000 锡矿砂及其精矿 千克 0% 4,x,y 详情
2610000000 铬矿砂及其精矿 千克 0% A M 详情
2611000000 钨矿砂及其精矿 千克 0% 4,x,y 详情
共 66 条
20条/页

10条/页

20条/页

50条/页

前往