HS编码查询

2846902有关的HS编码:

商品编码 商品名称 计算单位 出口退税率(%) 监管条件 检验检疫 更多信息
2846902900 其他未混合氯化稀土 千克 0% 4,B,x,y N 详情
2846902890[过期] 其他混合氯化稀土 千克 0% 4,B,x,y N 详情
2846902810[过期] 按重量计中重稀土总含量≥30%的混合氯化稀土 千克 0% 4,B,x,y N 详情
2846902800 混合氯化稀土 千克 0% 4,B,x,y N 详情
2846902600 氯化钇 千克 0% 4,B,x,y N 详情
2846902500 氯化镨 千克 0% 4,B,x,y N 详情
2846902400 氯化钕 千克 0% 4,B,x,y N 详情
2846902300 氯化镧 千克 0% 4,B,x,y N 详情
2846902200 氯化镝 千克 0% 4,B,x,y N 详情
2846902100 氯化铽 千克 0% 4,B,x,y N 详情