HS编码查询

29055有关的HS编码:

商品编码 商品名称 计算单位 出口退税率(%) 监管条件 检验检疫 更多信息
2905510000 乙氯维诺 千克 13% I 详情
2905590010 乙氯维诺的盐 千克 13% I 详情
2905590020 2-氯乙醇 千克 13% 3,A M 详情
2905590030[过期] 溴硝醇 / 详情
2905590040 鼠甘伏,溴硝醇 千克 13% S 详情
2905590090 其他无环醇的卤化、磺化等衍生物 千克 13% 详情