HS编码查询

290619有关的HS编码:

商品编码 商品名称 计算单位 出口退税率(%) 监管条件 检验检疫 更多信息
2906191000 萜品醇 千克 13% 详情
2906199011 5α-雄烷-3α,17α-二醇 千克 13% L 详情
2906199012 雄甾-4-烯-3α,17α-二醇) 千克 13% L 详情
2906199013 雄甾-5-烯-3α,17α-二醇) 千克 13% L 详情
2906199014 2-雄烯醇 千克 13% L 详情
2906199015 3-雄烯醇 千克 13% L 详情
2906199090 其他环烷醇,环烯醇及环萜烯醇 千克 13% 详情