HS编码查询

2910有关的HS编码:

商品编码 商品名称 计算单位 出口退税率(%) 监管条件 检验检疫 更多信息
2910100000 环氧乙烷 千克 13% A,B N,M 详情
2910900090 三节环环氧化物,环氧醇 千克 13% 详情
2910900020 灭草环 千克 9%/13% S 详情
2910900010[过期] 异狄氏剂 / 详情
2910500000 异狄氏剂 千克 0% 8,9 详情
2910400000 狄氏剂 千克 0% 8,9 详情
2910300000 1-氯-2,3-环氧丙烷 千克 0% A,B N,M 详情
2910200000 甲基环氧乙烷 千克 0% 详情