HS编码查询

29147900有关的HS编码:

商品编码 商品名称 计算单位 出口退税率(%) 监管条件 检验检疫 更多信息
2914790090 其他酮及醌的卤化、磺化衍生物 千克 13% 详情
2914790016 1-苯基-2-溴-1-丙酮 千克 13% 2,3 详情
2914790015 氯敌鼠钠盐 千克 13% S 详情
2914790014 六氯丙酮 千克 0% S 详情
2914790013 四氯对醌 千克 0% S 详情
2914790012 二氯萘醌 千克 0% S 详情
2914790011 氯鼠酮、苯菌酮、茚草酮 千克 0% S 详情