HS编码查询

29161900有关的HS编码:

商品编码 商品名称 计算单位 出口退税率(%) 监管条件 检验检疫 更多信息
2916190090 其他不饱和无环一元羧酸 千克 13% A,B N,M,R,S 详情
2916190013 消螨普 千克 13% S 详情
2916190012 烯虫炔酯 千克 13% S 详情
2916190011 烯虫乙酯 千克 13% S 详情