HS编码查询

29181900有关的HS编码:

商品编码 商品名称 计算单位 出口退税率(%) 监管条件 检验检疫 更多信息
2918190090 其他含醇基但不含其他含氧基羧酸 千克 13% 详情
2918190044 整形醇 千克 13% S 详情
2918190043 芴丁酯 千克 13% S 详情
2918190042 溴螨酯 千克 13% S 详情
2918190041 丙酯杀螨醇 千克 0% S 详情
2918190030 γ-羟基丁酸及其盐 千克 13% I 详情
2918190010 二苯乙醇酸甲酯 千克 13% 2,3 详情