HS编码查询

29214300有关的HS编码:

商品编码 商品名称 计算单位 出口退税率(%) 监管条件 检验检疫 更多信息
2921430090 甲苯胺盐、甲苯胺衍生物及其盐 千克 13% 详情
2921430038 氟节胺 千克 13% S 详情
2921430037 氯乙灵 千克 13% S 详情
2921430036 地乐灵 千克 13% S 详情
2921430035 乙丁烯氟灵 千克 13% S 详情
2921430034 环丙氟灵 千克 13% S 详情
2921430033 氯乙氟灵 千克 13% S 详情
2921430032 乙丁氟灵 千克 13% S 详情
2921430031 溴鼠胺 千克 0% S 详情
2921430020 邻甲苯胺 千克 13% 详情
2921430010 氟乐灵 千克 13% S 详情
2921430001 间甲苯胺或对甲苯胺 千克 13% 详情