HS编码查询

29252有关的HS编码:

商品编码 商品名称 计算单位 出口退税率(%) 监管条件 检验检疫 更多信息
2925290090 其他亚胺及其衍生物以及它们的盐 千克 13% 详情
2925290030 双甲脒 千克 13% S 详情
2925290020 羟亚胺及其盐 千克 13% 2,3 详情
2925290016 氯代水杨胺、双胍辛乙酸盐、顺己烯醇 千克 13% S 详情
2925290015 禾草灭、氟草醚、增产肟 千克 13% S 详情
2925290014 双胍辛胺、多果定、双胍辛胺乙酸盐等 千克 13% S 详情
2925290013 烯肟菌胺、烯肟菌酯、醚菌酯 千克 13% S 详情
2925290012 单甲脒及其盐、伐虫脒、丙烷脒 千克 13% S 详情
2925290011 杀螨特、杀螨脒 千克 13% S 详情
2925210000 杀虫脒 千克 0% 8,9 详情