HS编码查询

29334900有关的HS编码:

商品编码 商品名称 计算单位 出口退税率(%) 监管条件 检验检疫 更多信息
2933490090 其他含喹琳或异喹啉环系的化合物 千克 13% 详情
2933490040 抗癌药原料 千克 13% 详情
2933490030 布托啡诺 千克 13% I 详情
2933490022 去甲左啡诺、非诺啡烷、消旋甲啡烷、消旋啡烷 千克 13% I 详情
2933490021 羟蒂巴酚、左美沙芬、左芬啡烷 千克 13% I 详情
2933490015 FG-4592 千克 13% 详情
2933490014 二氯喹啉酸 千克 9%/13% S 详情
2933490013 氯甲喹啉酸、二氯喹啉草酮、喹啉铜 千克 9%/13% S 详情
2933490012 咯喹酮 千克 9%/13% S 详情
2933490011 丙烯酸喹啉酯,苯氧喹啉 千克 9%/13% S 详情