HS编码查询

29337有关的HS编码:

商品编码 商品名称 计算单位 出口退税率(%) 监管条件 检验检疫 更多信息
2933790099 其他内酰胺 千克 13% 详情
2933790091 来那度胺 千克 13% 详情
2933790090[过期] 其他内酰胺 千克 10% 详情
2933790051 吡仑帕奈 千克 13% I 详情
2933790043 抗新型冠状病毒药原料(奈玛特韦) 千克 13% 详情
2933790042 吡非尼酮 千克 13% 详情
2933790030 佐匹克隆 千克 13% I 详情
2933790020 灭菌磷,螺虫乙酯 千克 13% S 详情
2933790010 氯巴占和甲乙哌酮的盐 千克 13% I 详情
2933720000 氯巴占和甲乙哌酮 千克 13% I 详情
2933710000 6-己内酰胺 千克 13% M 详情