HS编码查询

29341090有关的HS编码:

商品编码 商品名称 计算单位 出口退税率(%) 监管条件 检验检疫 更多信息
2934109099 其他结构上含有非稠合噻唑环的化合物 千克 13% 详情
2934109091 达沙替尼 千克 13% 详情
2934109090[过期] 其他结构上含有非稠合噻唑环的化合物(非稠合噻唑环不论是否氢化) 千克 9% 详情
2934109019 甲噻诱胺 千克 13% S 详情
2934109018 稻瘟灵 千克 13% S 详情
2934109017 辛噻酮,拌种灵 千克 13% S 详情
2934109016 噻呋酰胺、噻虫胺、噻虫嗪、噻虫啉 千克 13% S 详情
2934109015 噻菌灵,噻菌胺,噻丙腈 千克 13% S 详情
2934109014 氯噻啉,氟螨噻 千克 13% S 详情
2934109013 噻唑烟酸,噻唑菌胺 千克 13% S 详情
2934109012 噻唑膦,噻唑硫磷 千克 13% S 详情
2934109011 噻螨酮 千克 13% S 详情