HS编码查询

29342000有关的HS编码:

商品编码 商品名称 计算单位 出口退税率(%) 监管条件 检验检疫 更多信息
2934200090 其他含一个苯并噻唑环系的化合物 千克 13% 详情
2934200021 利鲁唑 千克 13% 详情
2934200019 苯噻菌酯 千克 9%/13% S 详情
2934200018 苯噻酰草胺 千克 13% S 详情
2934200017 甲基苯噻隆 千克 13% S 详情
2934200016 苯噻隆 千克 13% S 详情
2934200015 噻唑禾草灵 千克 13% S 详情
2934200014 草除灵 千克 13% S 详情
2934200013 烯丙苯噻唑 千克 13% S 详情
2934200012 苯噻硫氰 千克 13% S 详情
2934200011 噻螨威,噻霉酮 千克 13% S 详情