HS编码查询

29372有关的HS编码:

商品编码 商品名称 计算单位 出口退税率(%) 监管条件 检验检疫 更多信息
2937290099 其他甾类激素及其衍生物和结构类似物 千克 13% Q 详情
2937290091 依西美坦 千克 13% Q 详情
2937290090[过期] 其他甾类激素及其衍生物和结构类似物 千克 13% Q 详情
2937290036 其他《兴奋剂目录》所列商品 千克 13% L 详情
2937290035 1,4-雄烯二酮 千克 13% L 详情
2937290034 雄酮 千克 13% L 详情
2937290033[过期] 勃雄二醇 千克 13% L 详情
2937290032 雄甾-4-烯-3,17-二酮 千克 13% L 详情
2937290031 雄甾-5-烯-3β,17β-二醇) 千克 13% L 详情
2937290028 胆烷醇酮 千克 13% L 详情
2937290027 7-羰基-普拉睾酮 千克 13% L 详情
2937290026 7β-羟基-普拉睾酮 千克 13% L 详情
2937290025 7α-羟基-普拉睾酮 千克 13% L 详情
2937290024 奎勃龙;司坦唑醇;司腾勃龙 千克 13% L 详情
2937290023 羟甲睾酮;羟甲烯龙 千克 13% L 详情
2937290022 19-去甲本胆烷醇酮 千克 13% L 详情
2937290021 米勃酮;诺龙;诺勃酮;诺司替勃 千克 13% L 详情
2937290019 美替诺龙;美雄醇 千克 13% L 详情
2937290018 甲基-1-睾酮;甲睾酮;甲诺睾酮 千克 13% L 详情
2937290017 美雄诺龙;美睾酮;美雄酮 千克 13% L 详情
共 39 条
20条/页

10条/页

20条/页

50条/页

前往