HS编码查询

29391100有关的HS编码:

商品编码 商品名称 计算单位 出口退税率(%) 监管条件 检验检疫 更多信息
2939110020 丁丙诺啡及其盐 千克 13% I 详情
2939110016 醋氢可酮,蒂巴因 千克 13% I 详情
2939110015 羟考酮、羟吗啡酮、福尔可定 千克 13% I 详情
2939110014 氢吗啡酮、吗啡、尼可吗啡 千克 13% I 详情
2939110013 埃托啡、海洛因、氢可酮 千克 13% I 详情
2939110012 可待因、双氢可待因、乙基吗啡 千克 13% I 详情
2939110011 罂粟杆浓缩物 千克 13% I 详情