HS编码查询

29391900有关的HS编码:

商品编码 商品名称 计算单位 出口退税率(%) 监管条件 检验检疫 更多信息
2939190090 其他鸦片碱及其衍生物及它们的盐 千克 13% Q 详情
2939190040 奥列巴文 千克 13% I 详情
2939190030 纳布啡及其盐 千克 13% I 详情
2939190025 吗啡甲溴化物及其盐 千克 13% I 详情
2939190024 醋氢可待因、尼可待因、尼二氢可待因、去甲可待因 千克 13% I 详情
2939190023 美托酮、吗啡-N-氧化物、麦罗啡、去甲吗啡 千克 13% I 详情
2939190022 双氢吗啡、氢吗啡醇、甲地索啡、甲二氢吗啡 千克 13% I 详情
2939190021 苄吗啡、可多克辛、地索吗啡、醋托啡 千克 13% I 详情
2939190010 二氢埃托啡及其盐 千克 13% I 详情