HS编码查询

29396有关的HS编码:

商品编码 商品名称 计算单位 出口退税率(%) 监管条件 检验检疫 更多信息
2939690090 其他麦角生物碱及其衍生物 千克 13% Q 详情
2939690010 麦角二乙胺及其盐 千克 13% I 详情
2939630090 麦角酸盐 千克 13% Q 详情
2939630010 麦角酸 千克 13% 3,Q,2 详情
2939620090 麦角胺盐 千克 13% Q 详情
2939620010 麦角胺 千克 13% 3,Q,2 详情
2939610090 麦角新碱盐 千克 13% Q 详情
2939610010 麦角新碱 千克 13% 3,Q,2 详情