HS编码查询

29411有关的HS编码:

商品编码 商品名称 计算单位 出口退税率(%) 监管条件 检验检疫 更多信息
2941109900 其他青霉素或衍生物及其盐 千克 13% Q 详情
2941109600 邻氯青霉素 千克 13% Q 详情
2941109500 磺苄青霉素 千克 13% Q 详情
2941109400 青霉素V 千克 13% Q 详情
2941109300[过期] 6氨基青霉烷酸 千克 13% 详情
2941109200 羟氨苄青霉素三水酸 千克 13% Q 详情
2941109100 羟氨苄青霉素 千克 13% Q 详情
2941101900 氨苄青霉素盐 千克 13% Q 详情
2941101200 氨苄青霉素三水酸 千克 13% Q 详情
2941101100 氨苄青霉素 千克 13% Q 详情