HS编码查询

2941905有关的HS编码:

商品编码 商品名称 计算单位 出口退税率(%) 监管条件 检验检疫 更多信息
2941905990 其他头孢菌素及其衍生物 千克 13% Q 详情
2941905910 放线菌酮 千克 13% Q,S 详情
2941905800 头孢克罗及其盐 千克 13% Q 详情
2941905700 头孢噻肟及其盐 千克 13% Q 详情
2941905600 头孢哌酮及其盐 千克 13% Q 详情
2941905500 头孢三嗪及其盐 千克 13% Q 详情
2941905400 头孢拉啶及其盐 千克 13% Q 详情
2941905300 头孢唑啉及其盐 千克 13% Q 详情
2941905290[过期] 头孢氨苄的盐 详情
2941905210[过期] 头孢氨苄 详情
2941905200 头孢氨苄及其盐 千克 13% Q 详情
2941905100[过期] 7-氨基脱乙酰氧基头孢烷酸(包括7-氨基头孢烷酸) 详情