HS编码查询

3003201有关的HS编码:

商品编码 商品名称 计算单位 出口退税率(%) 监管条件 检验检疫 更多信息
3003201100 头孢噻肟 千克 13% Q 详情
3003201200 头孢他啶 千克 13% Q 详情
3003201300 头孢西丁 千克 13% Q 详情
3003201400 头孢替唑 千克 13% Q 详情
3003201500 头孢克罗 千克 13% Q 详情
3003201600 头孢呋辛 千克 13% Q 详情
3003201700 头孢三嗪 千克 13% Q 详情
3003201800 头孢哌酮 千克 13% Q 详情
3003201900 其他头孢菌素 千克 13% Q 详情