HS编码查询

33011有关的HS编码:

商品编码 商品名称 计算单位 出口退税率(%) 监管条件 检验检疫 更多信息
3301120000 橙油 千克 13% A R 详情
3301130000 柠檬油 千克 13% A R 详情
3301191000 白柠檬油 千克 13% A R 详情
3301199000 其他柑橘属果实的精油 千克 13% A R 详情