HS编码查询

33012有关的HS编码:

商品编码 商品名称 计算单位 出口退税率(%) 监管条件 检验检疫 更多信息
3301240000 胡椒薄荷油 千克 13% A R 详情
3301250000 其他薄荷油 千克 13% A R 详情
3301291000 樟脑油 千克 13% A,B,E N,M,R 详情
3301292000 香茅油 千克 13% A R 详情
3301293000 茴香油 千克 9% A R 详情
3301294000 桂油 千克 13% A R 详情
3301295000 山苍子油 千克 13% A R 详情
3301296000 桉叶油 千克 13% A,B N,M,R 详情
3301299100 老鹳草油 千克 13% A R 详情
3301299910 黄樟油 千克 13% 2,3,A R 详情
3301299991 其他濒危植物精油 千克 0% A,F,E R 详情
3301299999 其他非柑橘属果实的精油 千克 13% A R 详情