HS编码查询

3306有关的HS编码:

商品编码 商品名称 计算单位 出口退税率(%) 监管条件 检验检疫 更多信息
3306101010 含濒危物种成分牙膏 千克 0% A,B,E,F R,S 详情
3306101090 其他牙膏 千克 13% A,B R,S 详情
3306109000 其他洁齿品 千克 13% 详情
3306200000 清洁牙缝用的纱线 千克 13% 详情
3306900000[过期] 其他口腔及牙齿清洁剂(包括假牙模膏及粉) 千克 9% A,B R,S 详情
3306901000 漱口剂 千克 13% A,B R,S 详情
3306909000 其他口腔及牙齿清洁剂 千克 13% A,B R,S 详情