HS编码查询

35022000有关的HS编码:

商品编码 商品名称 计算单位 出口退税率(%) 监管条件 检验检疫 更多信息
3502200000[过期] 乳白蛋白 千克 13% A,B R,S 详情
3502200010 乳清蛋白粉 千克 13% A,B R,S 详情
3502200020 乳铁蛋白 千克 13% A,B R,S 详情
3502200090 其他乳白蛋白 千克 13% A,B R,S 详情